Młodzież czerwonokrzyska zwiedza Opolszczyznę.

[ Powrót do aktualności ]

W dniach 15 - 17 października ZOR PCK w Otmuchowie zorganizował wycieczki dla ponad 130
uczniów do stolicy województwa. Były to jednodniowe wyjazdy dla dzieci z rodzin o niskim statusie
materialnym oraz aktywnych członków szkolnych kół PCK ze wszystkich placówek oświatowych.
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w ofercie złożonej przez PCK do
Gminy wsparł Burmistrz M i G Otmuchów, a także Burmistrz Gminy Paczków. Imprezę dofinansowano z
organizowanej akcji "Gorączka Złota". Uczestnicy zwiedzali multimedialne Muzeum Polskiej Piosenki ,
słuchali ulubionych polskich utworów. Można było się nagrać i pozować w wybranych strojach, bądź
grać na instrumentach muzycznych. W Amfiteatrze każdy mógł wejść na scenę i poczuć się jak
prawdziwy artysta. Na Wieży Piastowskiej młodzież zapoznała się z historią obiektu i obejrzała piękną
panoramę Opola.
Wszystkim podobała się Zabytkowa Kamienica Czynszowa przy ul. Św. Wojciecha 9. Tam można było
zobaczyć umeblowanie i warunki sanitarne mieszkań od początku XX wieku do lat 70-tych ubiegłego
stulecia. Po zwiedzaniu wycieczkowicze udali się na posiłek do Baru "Gastrofaza".
Wyjazdy się udały, program został zrealizowany a zaplanowane cele osiągnięte. Jednym z nich było
wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport
i rekreację. Wycieczka była nagrodą dla młodych wolontariuszy za działalność czerwonokrzyską.

Galeria: