Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

[ Powrót do aktualności ]

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizował w miesiącach od października do grudnia 2018 roku zadanie publiczne pn. „Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia”, finansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Głownem celem programu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi, uczęszczających do szkół z terenu województwa opolskiego, a także ich środowisk lokalnych.

W tym celu w ramach programu zorganizowana została Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. W trakcie Olimpiady jej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, wiedzą w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Olimpiada była przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmowała etap szkolny oraz rejonowy, a także uwzględniała podział na kategorie wiekowe:

  • kategoria I – uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8) i szkół gimnazjalnych,
  • kategoria II – uczniowie szkół średnich.
Laureaci z etapów szkolnych reprezentowali swoje szkoły na etapach rejonowych, które odbyły się w: Brzegu, Grodkowie, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Otmuchowie, Oleśnie i Opolu. W trakcie eliminacji rejonowych zostali wyłonieni kandydaci, którzy wezmą udział w etapie okręgowym (15 marca 2019 roku), gdzie będą mogli zawalczyć o reprezentowanie województwa na etapie centralnym.
Program realizowany był w całym województwie na terenie działania Oddziałów Rejonowych PCK w Brzegu, Oddziału Rejonowego PCK w Kędzierzynie-Koźlu, Oddziału Rejonowego PCK w Kluczborku, Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie, Oddziału Rejonowego PCK w Opolu, Oddziału Rejonowego PCK w Nysie, Delegatury PCK w Grodkowie i Delegatury PCK w Oleśnie. Do programu zgłosiły się szkoły zarówno miejskie, jak i z terenów wiejskich. W sumie uczestniczyło 83 placówki - to jest 1866 uczniów:
  • w kategorii I - szkoły podstawowe i gimnazjalne - 52 szkoły - 863 uczniów
  • w kategorii II - szkoły średnie - 31 szkół - 1003 uczniów
Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązywali opracowany przez specjalistów i ekspertów test pisemny, dotyczący zasad zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, profilaktyki uzależnień, profilaktyki HIV/AIDS, pierwszej pomocy, oraz ekologii.

Uczestnicy zgłoszeni na etap rejonowy poproszeni zostali o próbę samodzielnego przygotowania autorskiej akcji promującej aktywność sportową bądź wiedzę prozdrowotną. Zależało nam bowiem na zaangażowaniu jak największej liczby uczniów szkoły, a nawet społeczności lokalnej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy! A laureatom życzymy powodzenia na następnych etapach Olimpiady.

Galeria: