Turniej „Człowiek i jego środowisko” i Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu w Kędzierzynie-Koźlu

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 12.03.2019r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie - Koźlu odbył się etap rejonowy XVII Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz XIV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.
Celem turnieju było kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.
Etap rejonowy został poprzedzony etapem szkolnym, w którym udział wzięło 91 dzieci z 7 szkół podstawowych z powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego.

Na podium znaleźli się:

I miejsce Martyna Stolarek PSP nr 19 w Kędzierzynie - Koźlu
II miejsce Jakub Oleśny PSP nr 11 w Kędzierzynie - Koźlu
III miejsce Maciej Nowicki PSP nr 11 w Kędzierzynie - Koźlu

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu skierowana była natomiast do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Celem olimpiady było promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebujących oraz rozbudzenie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności.

W etapie szkolnym udział wzięło 188 dzieci z 13 szkół

Na podium znaleźli się:
w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Patrycja Wojtaszek PSP nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu
II miejsce Karolina Wojtaszek PSP nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu
III miejsce Aleksandra Gadomska PSP nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu

w kategorii szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce Grzegorz Joszko/ Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie - Koźlu
II miejsce Michael Musioł PSP w Cisku / klasa gimnazjalna
III miejsce Katarzyna Kroker I liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie - Koźlu

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapach okręgowych.

Galeria: