Wiedza kluczem do zdrowia

[ Powrót do aktualności ]

W miesiącach listopad i grudzień 2018 roku Opolski Oddział Okręgowy PCK realizował program pn. „Wiedza kluczem do zdrowia”, finansowany z środków Miasta Opola.
Głównym celem programu była szeroko zakrojona profilaktyka HIV/AIDS, która skierowana była do grup zawodowych szczególnie narażonych na ryzyko ekspozycji zawodowej tj. pracownicy policji, pracownicy straży miejskiej, pracownicy socjalni oraz nauczyciele.
W ramach prowadzonych działań zorganizowane zostały 4 warsztaty nt. profilaktyki HIV/AIDS, które poprowadzone zostały przez edukatora, w oparciu o wytyczne Krajowego Centrum ds. AIDS. Ich głównym celem było przekazanie najważniejszych informacji na temat zakażenia HIV i choroby AIDS oraz profilaktyki, przyczyniły się one do rozwiania wszelkich wątpliwości lub obalenia funkcjonujących mitów wśród uczestniczących osób. W warsztatach udział wzięło 128 osób.
Aby temat profilaktyki był jak najpełniej omówiony zorganizowano również szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacji ryzyka zakażenia wirusem HIV. Zajęcia prowadzone były przez Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK. Omawiano w ich trakcie przede wszystkim sposoby bezpiecznego postępowania podczas działań pierwszopomocowych, które powinny dać poczucie większego komfortu pracy. W szkoleniach udział wzięło 63 osób.
Część działań skierowanych było również do młodych ludzi. Dlatego zorganizowany został turniej wiedzy nt. profilaktyki HIV/AIDS.
Wszystkie działania opierały się na rzetelnej wiedzy, prowadzone prze przygotowane i wykwalifikowane osoby. Program cieszył się dużym uznaniem.Galeria: