X edycja programu profilaktycznego „Biały ząbek”

[ Powrót do aktualności ]

X edycja programu profilaktycznego „Biały ząbek”

W Opolu zakończyła się dziesiąta - jubileuszowa edycja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym ph „Biały ząbek”, finansowanego z budżetu Miasta Opola. Objęte nim zostały przedszkolaki z rocznika 2012 i 2013, uczęszczające do 40 przedszkoli z ternu miasta tj. 1627 dzieci. Głównym założeniem programu było wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawania chorób zębów i dziąseł u najmłodszych.

Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, których głównym celem było uświadomienie konieczności dbania o ząbki, znaczenia zdrowego odżywiania, a także eliminowanie zjawiska strachu przed stomatologiem. Podczas zajęć poprzez rozmowy oraz zabawy ruchowe i dydaktyczne dzieci rozwinęły sprawność prawidłowego szczotkowania zębów oraz uczyły się odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie. Dużą atrakcją okazało się oglądanie modelu szczęki, która umożliwiała zapoznanie się z budową ząbków z każdej strony, a nawet ich wyciągnięcie z dziąseł i ulokowanie z powrotem na miejsce. Każdy przedszkolak biorący udział w programie otrzymał w nagrodę za aktywne uczestnictwo szczoteczkę do zębów oraz kolorowanki, łamigłówki i wykreślani do wspólnego rozwiązania z rodzicami.
Aby dopełnić edukację, przedszkolaki odwiedziła pani stomatolog, która dokonała przeglądu uzębienia uczestników programu i przekazała pisemną informację dla rodziców, mówiącą o stanie ząbków dzieci.
Dodatkowo rodzice zaproszeni zostali na spotkania ze stomatologiem, które odbyły się na terenie przedszkoli. Zajęcia edukacyjno-informacyjne były okazją do omówienia nurtujących rodziców kwestii dotyczących higieny jamy ustnej, w tym profilaktyki próchnicy jak i zagadnień ortodontycznych. Otrzymali oni również specjalnie opracowane do programu ulotki, zawierające wskazówki niezbędne do prawidłowej troski o dziecięce zęby.
Na zakończenie programu przedszkola otrzymały plakaty promocyjne, które posłużyły do przygotowania w placówkach gazetek ściennych, promujących profilaktykę chorób zębów i dziąseł. Wzmocniło to proces edukacyjny i pozwoliło na dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców, w tym rodziców dzieci młodszych, uczęszczających do przedszkola, a także utrwaliło proces edukacyjny.

Serdecznie dziękujemy przedszkolakom za entuzjazm w zdobywaniu wiedzy.


Galeria: