Żółty Talerz

[ Powrót do aktualności ]

Od 2016 roku Polski Czerwony Krzyż realizuje program Żółty Talerz w dwóch opolskich szkołach tj.:w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu i w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie. W 2018 roku programem objęto 250 dzieci. Wszystkie dzieci jadły to samo, nie było różnicy w podawaniu posiłków. Posiłki w szkołach były i są urozmaicone, bogate w witaminy. Program i jego założenia stały się naturalną częścią działalności szkół. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z Fundacji Kulczyk Foundation. Poprawa jakości dożywiania została zauważona i doceniona zarówno przez dzieci jak i rodziców. W realizację programu angażują się dzieci, rodzice i nauczyciele. Podejmowane działania wpływają na podniesienie świadomości zdrowego stylu życia. Szkoły organizują wiele ciekawych przedsięwzięć, wiele projektów i kampanii promujących zdrowy styl życia. Szkoły rozszerzyły swoją współpracę ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie chętnie podejmują działania prozdrowotne na terenie szkoły i po lekcjach. Coraz lepiej znają podstawowe zasady zdrowego żywienia i bezpiecznych zachowań. Podejmowane działania dały podstawę do włączenia się PSP w Łosiowie do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Natomiast PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu otrzymała tytuł „Szkoła Roku” w plebiscycie „Szkoła na Medal 2018” organizowanym przez Nową Trybunę Opolską.

Gratulujemy.