Młodzież PCK

Bardzo dużą pomocą dla Polskiego Czerwonego Krzyża jest działająca w naszych strukturach Młodzież PCK. Dzięki jej zaangażowaniu każdego dnia możliwe jest realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia oraz promowanie humanitarnych idei w środowisku dziecięco - młodzieżowym.

Działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu można rozpocząć już w wieku przedszkolnym, a następnie rozwijać się jako wolontariusz w trakcie kolejnych szczebli edukacji.
Dzięki wszechstronności działań PCK każdy może odnaleźć dla siebie coś, co go interesuje i w czym najlepiej by się spełniał i rozwijał. Pomocne w tych działaniach są jednostki podstawowe:

  • Kluby Wiewiórka PCK,
  • Szkolne Koła PCK,
  • Akademickie Koła PCK,
  • Młodzieżowe Kluby HDK PCK,
  • Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK.

Zrzeszają one dzieci i młodzież, chętne do działania w organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż akcjach i kampaniach pomocowych a także promujących zdrowy styl życia, honorowe krwiodawstwo i naukę udzielania pierwszej pomocy.
Jednocześnie ich długoletnia tradycja współpracy z dziećmi i młodzieżą, umożliwia realizowanie pomysłów opartych na inwencji wolontariuszy, którzy dzięki swoim działaniom chcą pomóc osobom potrzebującym.
Polski Czerwony Krzyż otwarty jest również na "wolontariat akcyjny".