Opolski Oddział Okręgowy PCKKADENCJA 2020-2024

Zarząd Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

 1. Mirosław MAŁOWSKI - Prezes
 2. Paweł KIELAR - Wiceprezes
 3. Stanisława KOSMAL - Wiceprezes
 4. Jerzy CWYNAR - Członek Zarządu
 5. Paweł PUDŁO - Członek Zarządu
 6. Andrzej SZUBA - Członek Zarządu
 7. Joanna WNUK - Członek Zarządu

Okręgowa Komisja Rewizyjna Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu

 1. Irena BOGDAN - Przewodnicząca
 2. Elżbieta Danuta SZWABOWICZ - Wiceprzewodnicząca
 3. Irena CHAMIELEC - Sekretarz Komisji
 4. Maria WDOWIKOWSKA - Członek Komisji