Pomoc socjalna / Opieka

Opieka nad osobami chorymi i starszymi

Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy organizuje i prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej. Nasz personel – siostry pogotowia PCK, pielęgniarki, opiekunki medyczne, opiekunki środowiskowe sprawują opiekę nad osobami obłożnie, ciężko chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi w domu.
Wykonujemy czynności pielęgnacyjne i gospodarcze. Zakres pielęgnacji i rodzaj czynności dostosowany jest do indywidulanych potrzeb i możliwości osoby objętej naszą opieką.
Osoby świadczące usługi przestrzegają wszystkich zaleceń lekarskich oraz współuczestniczą w realizacji celu terapeutycznego. Usługi nasze są świadczone na wysokim poziomie, zapewniamy bezpieczeństwo chorym i ich rodzinom. Dbamy o dobro chorego, zaspokajamy wszystkie potrzeby biopsychospołeczne

Oddział Opole świadczy usługi nad chorym w domu na zlecenie organów administracji samorządowej oraz osób fizycznych. Osobom zainteresowanym opieką nad chorym w domu podajemy adres naszej placówki:
Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.
Tel. kontaktowy 77 454 53 40; 77 453 95 73.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług (od poniedziałku do niedzieli).