Usługi opiekuńcze

Opieka nad osobami chorymi i starszymi

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje i świadczy usługi opiekuńcze.

Nasz personel - siostry PCK, opiekunki medyczne, opiekunki środowiskowe, pielęgniarki - sprawuje opiekę nad osobami obłożnie i ciężko chorymi, niepełnosprawnymi oraz samotnymi w miejscu ich zamieszkania.

Wykonujemy czynności pielęgnacyjne i gospodarcze. Zakres pielęgnacji i rodzaj czynności dostosowany jest do indywidulanych potrzeb i możliwości osoby objętej naszą opieką.
Usługi świadczymy również w weekendy.

Osoby świadczące usługi przestrzegają wszystkich zaleceń lekarskich oraz współuczestniczą w realizacji celu terapeutycznego. Usługi nasze są świadczone na wysokim poziomie, zapewniamy bezpieczeństwo podopiecznym i ich rodzinom. Dbamy o dobro chorego, zaspokajamy potrzeby biopsychospołeczne.

Świadczymy usługi opiekuńcze na zlecenie organów administracji samorządowej oraz osób fizycznych.
Zainteresowanym opieką nad chorym w domu podajemy adresy naszych placówek:
Punkt Opieki PCK w Brzegu, ul. Piastowska 29, tel. 77 416 21 24, e-mail: or.brzeg@pck.pl
Punkt Opieki PCK w Opolu, ul. Krakowska 51, tel. 77 453 95 73, e-mail: opole.opieka@pck.pl

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !