Pierwsza pomoc - oferta

Polski Czerwony Krzyż prowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 oraz European First Aid Manual.

Dzięki naszej rozbudowanej ofercie każdy znajdzie kurs, który odpowiada jego wymaganiom.