Ratownictwo i pomoc humanitarna

Na terenie województwa opolskiego działa Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża "OPOLE".

Do jej podstawowych zadań należy:

  • pomoc służbom państwowym podczas klęsk, katastrof oraz wypadków masowych
  • upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad udzielania pierwszej pomocy

Grupa zajmuje się również zabezpieczaniem medycznym imprez masowych, sportowych oraz innych zgromadzeń publicznych. Więcej informacji na stronie www.grpck.opole.pl

(GPH)