Wydarzenia z 2017r.

[ Powrót do aktualności ]


14.12.2017 r. - Etap rejonowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 14.12.2017r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Brzegu odbył się etap rejonowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Etap ten poprzedzony był etapem szkolnym, w którym uczestniczyło 492 uczniów z 13 szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


04.12.2017 r. - Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

W ramach zadania publicznego finansowanego z Miasta Opola w okresie od 15 III do 30 XI 2017 r. udzielono pomocy 403 rodzinom/osobom. Beneficjenci otrzymali wsparcie w formie zakupu bieżących artykułów żywnościowych, artykułów higieny osobistej, środków czystości, odzieży i obuwia oraz paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


01.12.2017 r. - Więcej dzieci żywionych w II edycji Żółtego Talerza!

Nie tak dawno, bo we wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy drugi rok trwania programu Żółty Talerz. Gdy startowaliśmy w 2016 roku to ze zdrowymi posiłkami docieraliśmy do ponad 5000 dzieci, teraz żywimy ich już 7832 – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Kulczyk Foundation. Ogólnopolski program wspierania systemu żywienia dzieci Żółty Talerz wkroczył w zupełnie nowy etap. – Unowocześniliśmy właściwie wszystko. Dla dobra dzieci – dodaje Marta Schmude-Olczak.
[Pobierz informację prasową]

01.12.2017 r. - Bezpiecznie z PCK

Program finansowany był ze środków Miasta Opola. W ramach programu wspierano procesy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu miasta Opola. Zachęcano dzieci do zdobywania wiedzy w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W programie udział wzięło 550 dzieci z 23 placówek.


30.11.2017 r. - Biały ząbek

Po raz kolejny Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach zadania publicznego realizował Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym. W programie finansowanym przez Miasto Opole udział wzięło 1733 dzieci z rocznika 2011 i 2012 z 41 przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu miasta Opola.


18.11.2017 r. - Wojewódzka Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Tradycyjnie już, z okazji Dni HDK PCK, Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował uroczystą Wojewódzką Akademię. Odbyła się ona w sobotę, 18 listopada w Brzeskim Centrum Kultury.


01.11.2017 r. - UDANA AKCJA PCK W OTMUCHOWIE

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie, aby pozyskać pieniądze na pomoc potrzebującym, zorganizował akcję „Znicz”. Przeprowadzana jest od kilku lat z dużym powodzeniem.Cieszy się poparciem władz samorządowych, Księdza Dziekana oraz mieszkańców miasteczka.


23.10.2017 r. - konferencja dla Opiekunów Szkolnych Kół PCK i Klubów "Wiewiórka"

W dniu 23.10.2017r. w brzeskim Ratuszu odbyła się konferencja dla Opiekunów Szkolnych Kół PCK i Klubów "Wiewiórka" działających na terenie Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu. Celem konferencji było podsumowanie działalności brzeskiego PCK w szkołach i przedszkolach oraz przedstawienie propozycji programowych na najbliższy okres.


17.10.2017 r. - III Międzyprzedszkolny Festiwal Twórczości Ekologicznej pn. „Bądź z natury EKO”

W dniu 17 października 2017r. odbył się Festiwal Twórczości Ekologicznej pn. „Bądź z natury EKO” skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu miasta Opola. Festiwal odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu. Do udziału zgłosiło się 17 przedszkoli – 325 dzieci. Reprezentanci przedszkoli stanęli do rywalizacji w dwóch konkurencjach.


05.10.2017 r. - Wycieczka dla młodzieży czerwonokrzyskiej

ZOR PCK w Otmuchowie zorganizował 3 jednodniowe wycieczki dla aktywnych członków szkolnych kół PCK , dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym z placówek oświatowych Gminy Paczków ( 28.09.) i Gminy Otmuchów ( 2 i 5.10 ) , w których udział wzięło 128 osób.


23.09.2017 r. - Wojewódzkie Zawody w Kręgle Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

W sobotę, 23 września w Zawadzkiem w Kręgielni „Oaza” odbyły się Wojewódzkie Zawody w Kręgle Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
Organizatorem zawodów był Klub HDK PCK im. dra Karola Marcinkowskiego w Zawadzkiem i Opolski Oddział Okręgowy PCK.
W zawodach brało udział 11 drużyn reprezentujących Kluby HDK PCK z województwa opolskiego i drużyna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.


20.09.2017 r. - Narada opiekunów szkolnych kół PCK

Tradycyjnie co roku we wrześniu Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie organizuje spotkanie opiekunów szkolnych kół PCK z terenu Gminy Otmuchów i Gminy Paczków


19.09.2017r. - Rozstrzygnięcie konkursu "Gorączka Złota"

W dniu 19.09.2017 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Gorączka Złota” pod honorowym patronatem Pani Sabiny Nowosielskiej Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla.


09.09.2017r. - Festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi w Paczkowie

W sobotę 9 września w Paczkowie w ogródku przyzakładowym „FAMAD” odbył się coroczny festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża ich rodzin oraz zaproszonych gości.


06.09.2017r. - Podsumowanie etapu okręgowego Turnieju Szkół ph „Młoda Krew Ratuje Życie”

Podsumowanie etapu okręgowego XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.


21.08.2017 r. - Apel

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w odpowiedzi na apel Pomorskiego Okręgu PCK zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc poszkodowanym w nawałnicach i burzach jakie przeszły nad Polską a w szczególności nad województwem pomorskim.

Skala strat jest ogromna. 5 ofiar śmiertelnych, około 50 rannych, żywioł uszkodził setki gospodarstw domowych wyniszczając dorobek całego życia wielu osób. Zerwane dachy, zniszczone liczne drogi i co najmniej kilkadziesiąt hektarów lasów.

Polski Czerwony Krzyż najstarsza organizacja humanitarna na świecie prowadzi specjalną zbiórkę środków, które będą przeznaczone n zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz pomoc w odbudowie zniszczonych domów osób, które ucierpiały.

Prosimy o wpłaty na konto PCK PL 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „BURZA”.

Za każdą wpłatę i pomoc bardzo dziękujemy.

Więcej informacji na www.pck.org.pl


19.08.2017r. - Najlepsi wędkarze wśród krwiodawców

Po raz czwarty odbyły się nad Jeziorem Otmuchowskim Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Honorowych Dawców Krwi PCK. Zorganizowali je Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie oraz Rejonowa Rada HDK PCK w dniu 19 sierpnia 2017 r. Współorganizatorzy imprezy to: Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Opolski Oddział Okręgowy PCK. Do sportowej rywalizacji o miano najlepszej drużyny stanęło 8 zespołów z klubów HDK PCK z Opolszczyzny.


24.06.2017 r. - WOJEWÓDZKIE ZAWODY WĘDKARSKIE W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

Oddział Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu oraz Opolski Oddział Okręgowy PCK po raz piąty zorganizowali Wojewódzkie Zawody Wędkarskie im. Michała Kubala dla Honorowych Dawców Krwi nad Kanałem Gliwickim w Kędzierzynie -Koźlu. Odbyły się one w sobotę 24 czerwca 2017 roku. Współorganizatorami imprezy byli Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi w Kędzierzynie - Koźlu, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii p.w. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie - Koźlu oraz Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 1 w Kędzierzynie Koźlu.


20.06.2017 r. - BIEG PATROLOWY w Publicznej Szkole Podstawowej w ŁOSIOWIE

20 czerwca odbył się XIII Bieg Patrolowy. Impreza była okazją do promocji działań związanych z realizacją projektów: „Żółty Talerz” , „Szkoła Promująca Zdrowie” i „Trzymaj Formę”.


14.06.2017 r. - Ruch i witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyła się międzyprzedszkolna olimpiada dla dzieci reprezentujące przedszkola publiczne z terenu miasta Opola. Organizatorem olimpiady był Urząd Miasta Opole, Polski Czerwony Krzyż i Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.


20.06.2017 r. - SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA w PSP w ŁOSIOWIE

W dniu 13 czerwca 2017 roku odbyła się IV edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia -„Jeden z dziesięciu”. Turniej był doskonałą okazją do podsumowania całorocznej realizacji programów: „Żółty talerz”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, i „Trzymaj formę”, realizowanej w klasie 4 innowacji „Zdrowie i bezpieczeństwo bez tajemnic” i działań Szkolnego Koła PCK.


12.06.2017 r.


Odszedł Człowiek
Została wdzięczna pamięć.

W dniu 12 czerwca 2017r. odszedł od nas

Ś.P. Ryszard Skorek

Wiceprezes Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
i Przewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK,
wieloletni, ofiarny działacz naszego Stowarzyszenia.

W zmarłym tracimy dobrego, szlachetnego Człowieka
dla którego zawsze najważniejsze było dobro ludzi.
Dużo serca i troski w swoim działaniu poświęcał dzieciom.

W głębokim smutku pozostaje cała Rodzina Czerwonokrzyska
– członkowie, wolontariusze i pracownicy,
którzy składają serdeczne wyrazy współczucia Żonie i Rodzinie.


14.06.2017 r. - Światowy Dzień Krwiodawcy

Krew darem życia, wspaniałym darem, darem bezinteresownym,
darem, który jest wyrazem miłości do Człowieka.

14 czerwca - Światowy Dzień Krwiodawcy to dzień będący wyrazem uznania i podziękowania za Waszą dobroć i serce.

W imieniu Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża życzymy Wam drodzy Krwiodawcy dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności i prosimy w imieniu Społeczeństwa nie ustawajcie w pełnieniu tej ważnej i niczym niezastąpionej misji.


09.06.2017 r. - Pierwsza pomoc

Zakończył się program finansowany przez Powiat Opolski ph. „Pierwsza pomoc”, który realizowany był w okresie od 11 IV 2017 r. do 9 VI 2017 r.
W ramach programu przeprowadzono 17 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


03.06.2017 r. - Sportowe zmagania rodzin krwiodawców w Paczkowie

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy FAMAD w Paczkowie oraz Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizowali 3 czerwca w Paczkowie festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża i ich rodzin. Imprezę połączono z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy.


01.06.2017 r. - Mali wędkarze z okazji Dnia Dziecka

Po raz kolejny z okazji Dnia Dziecka w Januszkowicach zorganizowano zawody wędkarskie dla dzieci pod patronatem Pań Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla i Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.


27.05.2017 r. - Wielki sukces

W dniach 25-27 maja 2017 roku w Zielonce koło Warszawy odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Nasze województwo, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, reprezentowała uczennica klasy I LO Zespołu Szkół w Otmuchowie - Julia Bukartyk, a w kategorii gimnazjum - Natalia Kmiecik z Zespołu Szkół w Skoroszycach.


26.05.2017 r. - Turniej oraz Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu w Kędzierzynie-Koźlu.

W dniu 26.05.2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie - Koźlu odbył się etap rejonowy XV edycji Wojewódzkiego Turnieju ph " Człowiek i Jego Środowisko" oraz XII edycji Okręgowej Olimpiady "Wiedzy o Czerwonym Krzyżu".


25.05.2017 r. - Ta wiedza to skarb

W ramach realizacji programu pn. "Pierwsza pomoc" odbyły się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla uczniów klas II publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego.


23.05.2017 r. - Turniej oraz Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu w Brzegu.

Dnia 23.05.2017r. w sali stropowej Ratusza Polski Czerwony Krzyż w Brzegu przeprowadził etap rejonowy XV Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz XII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Celem turnieju było kształtowanie wśród najmłodszych uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.


20.05.2017 r. - Sprawozdanie z Okręgowych Mistrzostw PP PCK w Opolu z dnia 20 maja 2017r.

W sobotę, 20 maja 2017r. na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu odbyły się Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Była to XXV edycja dla szkół ponadgimnazjalnych i IV dla szkół gimnazjalnych. Organizatorem zawodów był Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Patronat nad zawodami objęli: Opolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.


17.05.2017 r. - XX Rejonowe Zawody PP PCK w Otmuchowie dla szkół podstawowych

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie po raz 20 zorganizował zawody pierwszej pomocy dla uczniów ze szkół podstawowych ph. "Promujemy zdrowy styl życia". W dniu 17 maja stawiło się 9 drużyn z placówek oświatowych Gminy Otmuchów i Gminy Paczków, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


13.05.2017 r. - Krwiodawcy strzelają

Tradycyjnie już w jedną z majowych sobót a dokładnie 13 w Wójcinie odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Ich głównym organizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy "Neapco Europe" Sp. z o.o. w Praszce.


11.05.2017 r. - Zdrowe odżywianie to dla mnie PESTKA!

W ramach realizacji programu „Żółty Talerz” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się akcja prozdrowotna. Dzieci przynosiły do szkoły łuskane pestki słonecznika, dyni, różne orzechy, żurawinę, morele, rodzynki. Z tych produktów zrobiono 300 pojemniczków ze zdrową mieszanką.


08.05.2017 r. - KLASOWY OGRÓDEK ZIOŁOWY

Dzieci założyły ziołowy ogródek. Zebrały informacje o ziołach, dowiedziały się jak wysiać, jak praktycznie posadzić. Dzieci posiały: melisę, oregano, bazylię, lubczyk, estragon, cząber, kolendrę, tymianek, majeranek, pietruszkę naciową, rzeżuchę, jarmuż, szpinak, koper i owies.


06.05.2017 r. - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dniu 6 maja 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu odbyły się XXV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych i IV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół gimnazjalnych. W Mistrzostwach udział wzięło w sumie 8 zespołów ratowniczych.


25.04.2017 r. - Rejonowy etap Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Brzegu

W dniu 25.04.2017r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu zorganizował etap rejonowy XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych i IV Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół gimnazjalnych, które odbyłyby się w Parku nad Odrą w pięknej scenerii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.


12.04.2017 r. - III Opolskie Śniadanie Wielkanocne

To już trzecie Śniadanie Wielkanocne na opolskim rynku organizowane wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu i Urzędem Miasta Opola.
Uczestniczyły w nim m.in. organizacje pozarządowe, domy dziennego pobytu, Rada Seniorów Miasta Opola, ale przede wszystkim przedszkolaki i uczniowie szkół (również spoza Opola) zrzeszeni w Klubach Wiewiórka PCK i Szkolnych Kołach PCK. Na ponad 70 stołach, przygotowano kolorowe, własnoręcznie robione ozdoby wielkanocne oraz całe mnóstwo tradycyjnych smakołyków.


27.03.2017 r. - Naturalne sposoby wzmacniania odporności

W marcu ponownie odbyły się warsztaty kulinarne dla 60 osób, dzieci i ich rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. Zdjęcia zorganizowano w ramach realizacji programu "Żółty Talerz" finansowanego przez Kulczyk Foundation a realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż w Opolu.


22.03.2017 r. - Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu

W dniu 22 marca 2017r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Brzegu odbył się Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu połączony z Rejonową Konferencją Opiekunów Szkolnych Kół PCK.


21.03.2017 r. - Już 700 tysięcy pełnowartościowych posiłków trafiło do dzieci.

Zaczęło się we wrześniu. Pięć największych polskich organizacji pomocowych wraz z Kulczyk Foundation zawiązało sojusz. Powstała profesjonalna i unikalna koalicja na rzecz dzieci Żółty Talerz, która wspiera system żywienia najmłodszych w Polsce. Do marca dzieci dostały 700 tysięcy posiłków! Kolejny odcinek programu „Efekt Domina”, telewizyjnej serii o wspaniałych ludziach, którzy pomagają innym, opowiada właśnie o Żółtym Talerzu. Emitowany on będzie w niedzielę, 26 marca o godz. 11 w TVN.
[Pobierz informację prasową]


15.03.2017 r. - "Zdrowie mam w głowie, wzmocnij swoją odporność"

Dnia 15 marca 2017r. W Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie po raz kolejny spotkali się uczestnicy projektu "Żółty Talerz" finansowanego przez Kulczyk Foundation a realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż w Brzegu. Tym razem odbyły się warsztaty kulinarne pod hasłem: "Zdrowie mam w głowie, wzmocnij swoją odporność"


06.03.2017 r. - Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie

Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie podsumował swoją działalność za 2016 rok na Zjeździe Rejonowym, który odbył się 6 marca w sali posiedzeń otmuchowskiego Ratusza. W obradach uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach podstawowych, działacze PCK z Gmin Otmuchów i Paczków oraz Sekretarz Miasta Otmuchowa p. Artur Banasiak.


08.02.2017 r. - Rola cukrów w organiźmie

Podczas warsztatów kulinarnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie Koźlu 8 lutego 2017 r. dowiedzieliśmy się wiele cennych informacji. Udział w nich wzięło 54 osoby tj.: dzieci i rodzice. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji programu „Żółty talerz” finansowany przez Kulczyk Foundation a realizowany przez Polski Czerwony Krzyż w Opolu.


06.02.2017 r. - Żółty Talerz przygotował już dla dzieci 420 tys. posiłków!

Stworzony przez Kulczyk Foundation sojusz wydał już 420 tysięcy smacznych posiłków dla dzieci w całej Polsce. Do sierpnia 2017 roku zostanie wydanych aż milion takich posiłków! Tak działa program Żółty Talerz, który żywi dzieci w szkolnych stołówkach oraz w świetlicach pozaszkolnych. Jest tam, gdzie dziecko siada do posiłku!
[Pobierz informację prasową]


06.02.2017 r. - Zdrowe, słodkie przekąski

Jesteśmy bogatsi w wiedzę, pozyskaliśmy ją podczas warsztatów, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie. W warsztatach udział wzięło 30 osób – dzieci z rodzicami, które są uczestnikami projektu ”Żółty Talerz” finansowanego przez Kulczyk Foundation a realizowany przez Polski Czerwony Krzyż.


16.01.2017 r. - „Żółty Talerz na Opolszczyźnie”

„Żółty Talerz” to program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation. To program wzmocnienia już istniejącego systemu żywienia dzieci poprzez działania tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku. W naszym województwie program realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie Koźlu.


10.01.2017 r. - Rozliczenie zbiórki publicznej w 2016 roku

Rozliczenie zbiórek publicznych w roku 2017r prowadzonych przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Opolu.


02.01.2017 r. - Powiat Prudniki promotorem honorowego krwiodawstwa”

W okresie od 8 listopada do 31 grudnia 2016 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwony Krzyż realizował zadanie publiczne „Powiat Prudnicki promotorem honorowego krwiodawstwa”. Bezpośrednim realizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Prudniku.