Wydarzenia z 2019r.

[ Powrót do aktualności ]


29.11.2019 r. - Nabór do Grupy Ratownictwa PCK Opole

Grupa Ratownictwa PCK Opole zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godzinie 18:00 w Punkcie PCK w Opolu, ul. Sienkiewicza 2.


01.11.2019 r. - Udane akcje PCK w Otmuchowie

Młodzież czerwonokrzyska z Zespołu Szkół w Otmuchowie aktywnie włączyła się do realizowanych przez ZOR PCK zadań. Akcje realizowano w dniach 22 października oraz 1 listopada.


17.10.2019 r. - Młodzież czerwonokrzyska zwiedza Opolszczyznę.

W dniach 15 - 17 października ZOR PCK w Otmuchowie zorganizował wycieczki dla ponad 130 uczniów do stolicy województwa. Były to jednodniowe wyjazdy dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym oraz aktywnych członków szkolnych kół PCK ze wszystkich placówek oświatowych.


09.09.2019 r. - Podsumowanie III edycji Żółtego Talerza na Opolszczyźnie

Zakończyła się III edycja Programu „Żółty Talerz” 2018/2019 r. w której uczestniczyło 250 dzieci z dwóch szkół. Środki finansowe na realizację Programu „Żółty Talerz” pochodziły od Kulczyk Foundation.


05.09.2019 r. - „Młoda Krew Ratuje Życie” - podsumowanie etapu okręgowego

Informacja o etapie okręgowym XVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” (2018/2019) na Opolszczyźnie.


27.07.2019 r. - Wakacyjny Festyn HDK PCK w Otmuchowie

Sportowa rywalizacja, wspaniała atmosfera, dobra zabawa - to wszystko towarzyszyło Wakacyjnemu Festynowi Rekreacyjno - Sportowemu HDK PCK, który odbył się z okazji 100-lecia PCK 27 lipca na Stadionie Sportowym w Otmuchowie.


14.06.2019 r. - Festyn rodzinny ph "100 lat ! Na zdrowie".

14 czerwca w centrum Miasta Opole na Placu Wolności odbył się festyn PCK. Głównym założeniem festynu było pokazanie społeczności 100-letniego dorobku działalności PCK. Do organizacji festynu włączyli się działacze i wolontariusze PCK z całego województwa przede wszystkim z Brzegu, Otmuchowa, Paczkowa, Kędzierzyna-Koźle i Ozimka.


18.05.2019 r. - XXVII Okręgowe Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W sobotę, 18 maja 2019 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu odbył się etap okręgowy XXVII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.


16.05.2019 r. - Młodzi ratownicy PCK na otmuchowskim zamku

W czwartek 16 maja w urokliwej scenerii otmuchowskiego zamku odbyły się XXII Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy PCK. Tegoroczną imprezę z okazji 100-lecia PCK pod hasłem "Promujemy zdrowy styl życia" zorganizował Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie.


14.05.2019 r. - Etap okręgowy - Turniej "Człowiek i jego środowisko" oraz olimpiada wiedzy

Dnia 14.05.2019r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - Grudzicach odbył się etap okręgowy XVII Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz XIV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.


11.05.2019 r. - 100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża 1919 – 2019. 8 Gala gorących serc

11 maja 2019r. w Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu odbyła się niecodzienna uroczystość. Spotkali się ludzie wielkich serc, ludzie wrażliwi na niedolę drugiego człowieka i skorzy do niesienia pomocy. Atmosfera spotkania przepojona była życzliwością, dobrocią, czuło się, że tu odbędzie się niezwykłe spotkanie, na którym docenieni zostaną ludzie, którzy na co dzień , z wielkim zaangażowaniem służą ludziom będącym w potrzebie, ludziom słabszym, często chorym, mniej zaradnym – co nie umniejsza Ich człowieczeństwa.


11.05.2019 r. - Wojewódzka Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

11 maja w Opolskiej Filharmonii odbyła się uroczysta Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Gala była okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy wspierają na różnych płaszczyznach działania PCK (zarówno sponsorom, darczyńcom, instytucjom i zakładom pracy).


8.05.2019 r. - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża - Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W tym roku świętujemy podwójny jubileusz – 100. rocznicę powstania Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.


19.04.2019 r. - Życzenia wielkanocne

17.04.2019 r. - V Opolskie Śniadanie Wielkanocne

W dniu 17 kwietnia na Rynku w Opolu odbyło się jubileuszowe – V Opolskie Śniadanie Wielkanocne. Jego organizatorem było Miasto Opole, Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu. Jak każdego roku patronat nad wydarzeniem objęli Biskup Opolski, Prezydent Miasta Opole oraz Przewodniczący Rady Miasta Opola.


27.03.2019 r. - Rozstrzygnięcie konkursów w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 27.03.2019 na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 5 odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego oraz konkursu poetyckiego pod wspólną nazwą „Polski Czerwony Krzyż – od 100 lat wszędzie dla Wszystkich”. Konkursy były zorganizowane w ramach cyklu obchodów 100 lecia Stowarzyszenia.


15.03.2019 r. - Etap okręgowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 15 marca 2019 r. w Opolu odbył się etap okręgowy XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych. Zmagali się oni z testem składającym się z 40 pytań, specjalnie powołana komisja oceniała przeprowadzoną przez nich akcję prozdrowotną.


27.03.2019 r. - Turniej „Człowiek i jego środowisko” i Olimpiada Wiedzy w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 12.03.2019r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie - Koźlu odbył się etap rejonowy XVII Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko" oraz XIV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.


21.01.2019 r - Rowery rehabilitacyjne od PCK

W dniu dzisiejszym 10 trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych trafiło do potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Podarowano je dzięki hojności brzeżan, którzy wspierają akcje organizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu, a w szczególności zbiórkę odzieży do specjalnych pojemników PCK rozstawionych na terenie miasta.


21.01.2019 r - Żółty Talerz

Od 2016 roku Polski Czerwony Krzyż realizuje program Żółty Talerz w dwóch opolskich szkołach tj.:w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu i w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie. W 2018 roku programem objęto 250 dzieci. Wszystkie dzieci jadły to samo, nie było różnicy w podawaniu posiłków. Posiłki w szkołach były i są urozmaicone, bogate w witaminy.


18.01.2019 - 100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża
Z tej szczególnej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym
Członkom, Wolontariuszom i Pracownikom
za współpracę i wkładane w działania serce.
To dzięki ludziom dobrego serca nasza Organizacja przetrwała 100-lat.
Za wszystkie te lata serdecznie dziękujemy i życzymy nam wszystkim jeszcze większych osiągnięć i sukcesów na polu działalności humanitarnej.


Zarząd
Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

11.01.2019 r. - Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizował w miesiącach od października do grudnia 2018 roku zadanie publiczne pn. „Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia”, finansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Głownem celem programu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi, uczęszczających do szkół z terenu województwa opolskiego, a także ich środowisk lokalnych.


04.01.2019 r. - Wiedza kluczem do zdrowia

W miesiącach listopad i grudzień 2018 roku Opolski Oddział Okręgowy PCK realizował program pn. „Wiedza kluczem do zdrowia”, finansowany z środków Miasta Opola. Głównym celem programu była szeroko zakrojona profilaktyka HIV/AIDS, która skierowana była do grup zawodowych szczególnie narażonych na ryzyko ekspozycji zawodowej tj. pracownicy policji, pracownicy straży miejskiej, pracownicy socjalni oraz nauczyciele.


03.01.2019 r. - X edycja programu profilaktycznego „Biały ząbek”

W Opolu zakończyła się dziesiąta - jubileuszowa edycja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym ph „Biały ząbek”, finansowanego z budżetu Miasta Opola. Objęte nim zostały przedszkolaki z rocznika 2012 i 2013, uczęszczające do 40 przedszkoli z ternu miasta tj. 1627 dzieci. Głównym założeniem programu było wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawania chorób zębów i dziąseł u najmłodszych.